Home

Die Orchidee 1982 (33)

Die Orchidee 33(1) 1982
Psychopsiella limminghei (E. MORREN ex LINDLEY) LUECKEL et BRAEM
  
   
Die Orchidee 33(1) 1982
Seiten: 01-44,
[01]-[40]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr.
 
Die Orchidee 33(2) 1982
Cattleya schilleriana
RCHB. F.
 
  
Die Orchidee 33(2) 1982
Seiten: 47-88,
[41]-[96]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr 
 
Die Orchidee 33(3) 1982 
Telipogon elcimeyae BRAAS et HORICH und Telipogon vampyrus BRAAS et HORICH 
 
    
Die Orchidee 33(3) 1982
Seiten: 89-124,
[97]-[132]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr 
 
Die Orchidee 33(4) 1982
Cattleya warszewiczii 
RCHB. F.
  
   
Die Orchidee 33(4) 1982
Seiten: 125-166,
[133]-[174]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr 
 
Die Orchidee 33(5) 1982 
Darwiniella bergoldii (GARAY et DUNSTERV.) BRAAS et LUECKEL
    
Die Orchidee 33(5) 1982
Seiten: 167-210,
[175]-[222]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr 
 
Die Orchidee 33(6) 1982 
Stanhopea connata KLOTZSCH
  
    
Die Orchidee 33(6) 1982
Seiten: 211-254,
[223]-[266]
16,5 x 24 cm
ca. 180 gr